Po dwóch latach przerwy Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Płośnicy po raz siódmy objęła prym wśród orkiestr strażackich województwa warmińsko-mazurskiego. Na VIII Wójewódzkim Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych w Lidzbarku Warmińskim nasz zespół zdobył nagrodę Grand Prix ufundowaną przez marszałka województwa - pana Jacka Protasa. Członkowie zespołu zgodnie zadedykowali wygraną pamięci Jana Wiśniewskiego - zmarłego niedawno kapelmistrza i opiekuna orkiestry.